1617: Huis uit de Gouden Eeuw

Dit prachtige huis uit 1617 is gebouwd aan de zuidzijde van de voormalige Citadelle van Stenay. Alleen "Hotel du Gouverneur", thans in gebruik als administratiekantoor van het Biermuseum, is ouder: Dit pand stamt uit ca. 1580.

Het pand heeft in de beginperiode (vanaf 1654, met het beleg van Stenay) een militaire bestemming gehad en was daarbij in eigendom van de Franse overheidstroepen.
Deze militaire bestemming heeft alles te maken met de expansiedrift van Koning Louis XIV, die in 1657 de regio van Montmedy belegde. In deze periode verbleef de Koning in de  Citadelle, in Hotel du Gouverneur tegenover het huis. Het huis zelf werd het verblijf van zijn 1e minister, Kardinaal Mazarin, in de volksmond de "Luitenant van de Koning" genoemd.

In de periode daarvoor is niet heel veel bekend. Oude stadsarchieven en bestudering van gravures leiden tot de veronderstelling dat het huis is opgebouwd tezamen met de oude Citadelle. Een vroegere benaming van het pand "Huis van de Ingenieurs", doet vermoeden dat het pand origineel gebouwd is als residentie danwel werklocatie voor de architect / bouwkundige van de Citadelle. Namen van weleer die hierbij naar voren komen zijn die van een ridder: (Baron en Marquis) Simon II de Pouilly, gouverneur van het garnizoen en de provoost (politiek vertegenwoordiger van de provincie) en die van Guyot Roussel, Militair Ingenieur en Architect. Hij had de leiding over de modernisering van de verdedigingswerken van de stad en het is goed mogelijk dat een van deze twee mannen de 1e bewoners waren van dit huis.

"Maison du Lieutenant du Roy", zoals het dus bekend staat, werd geregistreerd als Monumentaal erfgoed op 2 maart 1981.

Zoals op de schetsen is te zien, is het huis origineel tweemaal zo groot geweest als nu. De toren had daarbij een plaats in het midden van de woning en de achterzijde van het huis liep verder door in de richting van de Maas. De structuur van het pand is echter tot op de dag van vandaag te herkennen (gang, keuken en woonkamer, garage, torenopgang, oude keuken met schouw). In de plattegronden van de Citadelle is het huis steeds rood omcirkeld.